Respect voor privacy

Verboonen (zie hieronder de verwijzing “de site”) is het platform voor het bedrijf Ets. Verboonen BVBA, gecreërd, geleid en uitgebaat door Ets. Verboonen. Zij stelt de dienstenprestaties en uitvoeringen samen van het Ets. Verboonen BVBA. In het kader van het beheer van de site heeft Verboonen gegevensverwerking met een persoonlijk karakter uitgevoerd.

Het huidige beleid heeft als doel mensen informatie te leveren over de gegevens  en de rechten van de betrokkenen. Ook, indien dit nodig mocht zijn, de toestemming van de betrokken partijen krijgen over het gebruik van hun specifieke gegevens.

Gebruiker van de site zijnde en/of in ons adressenbestand zitten, gaat u akkoord met de gegevensverwerking van persoonlijke aard die beschreven zijn in het huidige beleid en, zonder tegenwoord van de gebruiker, gaat u akkoord met de juistheid van deze gegevens, die u gegeven heeft of die u geverifieerd heeft via de site.

Uw persoonlijke gegevens worden door Verboonen behandeld in conformiteit met, onder andere, de Belgische wet van 8 december 1992, die handelt over de bescherming van het privé-leven als het gaat over de gegevensverwerking en met elke andere wet die toepasbaar is (zie hieronder “Wet”)

Verboonen behoudt het recht om veranderingen aan te brengen in hun beleid naar het respect over het privé-leven en dit op elk moment, altijd conform de wet.

Indien nodig zal elke verandering u gesignaleerd worden via de site en, indien wij op de hoogte zijn, door middel van gebruik van uw elektronische mailbox, of ook door elke andere vorm van media die toegeëigend is.

  1. De verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is Ets. Verboonen BVBA (in ’t kort “Verboonen”) waarvan de gegevens hieronder vermeld staan :

Handelsnaam : Ets. Verboonen BVBA

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met een Beperkte Aansprakelijkheid

Bedrijfsnummer  / BCE : 0441.768.880

 

Adres van de vestiging : Amandelbomenlaan 19, 1080 Brussel

 

Tel : +32(0)2/521.36.25

 

Emailadres : info@verboonen.be

De contactpersoon, die zich bezighoudt met deze materie is Mevr. Sabrina Verboonen, de directeur.

Elke aanvraag of vraag met betrekking tot de bescherming van het privé-leven, kan gesteld worden door de gegevens hierboven te gebruiken, ook door te mailen naar info@verboonen.be.

  1. Behandelde gegevens en doelen

2.1 Verbindingsgegevens

Vanaf het moment dat u op de site komt, behouden wij de gegevens en behandelen wij de gegevens van de webserver, evenals genererende gegevens door het gebruik van de site.

De geconsulteerde servers verzamelen, onder andere,  automatisch de volgende gegevens:

-het IP-adres dat u is toegekend bij een verbinding

-de datum en het uur van uw bezoek aan de site

-de geconsulteerde pagina’s

-het gebruikte navigatietype (browser)

-het platform en/of het bedrijfssysteem geïnstalleerd op de PC

-de zoekmachine, de gebruikte sleutelwoorden om sites en gegevensbestanden terug te vinden.

Deze informatie wordt bewaard en behandeld om de site zo goed mogelijk te beheren, om het aantal bezoekers te meten in de verschillende onderdelen van de site en om verbeteringen te kunnen aanbrengen.

Dit dient ook om de dienst te personaliseren en om ervaringen te delen.

In het geval van inbreuk op de site,op de algemene gebruikscondities van de site of in het geval van illegale activiteiten, kunnen wij steeds deze informatie, in samenspraak met onze leverancier, gebruiken om na te gaan wie en hoe deze inbreuken gepleegd zijn en om de bron te vinden.

2.2 Cookies

De webserver verzamelt ook informatie gekregen door cookies,  geïnstalleerd en gebruikt conform de wet op het gebruik van cookies, toegankelijk via de link en zo hebt u zich akkoord verklaart en bent u zich bewust van de inhoud hiervan.

Deze informatie zal gebruikt worden voor dezelfde doeleinden als die voor de gegevensverwerking bij de verbindingen (zie hierboven), evenals voor de doeleinden vermeld in “gebruikbeleid bij cookies”

2.3 Contactgegevens

Met het zicht op het verwerven van bijkomende diensten (bestelling van documenten, abonnement op een nieuwsbrief, enz.) is het mogelijk dat persoonlijke informatie (voornamelijk contactgegevens en/of leveringsgegevens zoals voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, fax, e-mailadres, naam en leveringsadres en/of facturatie voor het bedrijf en/of de werkgever) u zal gevraagd worden te communiceren.

Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om uw aanvragen te behandelen evenals om de desbetreffende diensten te leveren en te beheren. Ook het verdere verloop hiervan willen we verzekeren.

Eveneens kunnen deze gegevens gebruikt worden om erachter te komen hoe we onze diensten kunnen verbeteren naar de gebruiker toe, om de site te verbeteren en voor interne statistiekdoeleinden.

Verboonen kan uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om u te contacteren en/of om u te voorzien van algemene informatie, evenals over hun diensten of in het kader van hun missies.

2.4 Gegevens over de Waalse digitale activiteit

De site heeft, onder andere, als functie om informatie te verzamelen en te verspreiden over de digitale uitvoerders (bedrijven, adviseurs, instellingen, agentschappen of openbare diensten,onderzoeksinstellingen of onderwijsinstellingen (zie hieronder “Uitvoerders”)

Deze uitvoerders kunnen fysieke personen zijn, in dat geval zijn de gegevens van persoonlijke aard.  Wanneer de uitvoerders rechtspersonen zijn, zullen de contactpersonen en/of hun vertegenwoordigers (fysieke personen) de gegevens bevatten.

De behandelde gegevens kunnen dus ook persoonlijke gegevens in dit geval bevatten.

De behandelde gegevens over de uitvoerder kunnen, onder andere, het volgende bevatten :

-identificatie van de juridische eenheid : officiële en administratieve   informatie van het bedrijf (ECB, BTW,…), het adres, de rollen   binnen de onderneming, logo’s, sociale netwerken, websites, enz.

-Fysieke contactpersonen : familienaam, voornaam, foto’s,        contactgegevens (telefoonnummer, fax, e-mailadres, postadres, de    rol binnen het bedrijf, nieuwsbriefabonnementen, sociale netwerken,         tags, enz.)

-Context : aanwezigheid op de sociale netwersites, aanwezig in de     pers, lidmaatschap, deelname aan economische missies en       evenementen, enz.

-Digitale activiteiten : producten en diensten in de digitale sector,      het bedrijfsmilieu, het partnerschap,  lidmaatschap van een    bedrijvencluster en netwerken, enz. , E-commerce activiteiten,     opvoeding en opleiding, beroepen van partners.

-De uitvoerders kunnen het onderwerp zijn van Tags (standaard of     opgesteld door de uitvoerders zelf)

De gegevensverwerking van persoonlijke aard, weergegeven in de beschrijving hieronder, is uitgevoerd in het kader van de uitvoering en het beheer van de site, conform aan de doeleinden en aan de missies van WJA die vermeld staan in de staturen en de wet. De belangrijkste doeleinden van de site zijn de digitale ecosystemen van Wallonië te structureren, operationele diensten aan te bieden aan de uitvoerders en om de convergentie tussen de uitvoerders en de verschillende initiatieven te verzekeren.

Niet alleen is de informatie publiek gemaakt (op de site en op andere platformen van partners) maar is ook uitgebaat voor verschillende doelen. Onder andere, de uitvoering van de diensten en het delen met de partners. De informatie wordt bewaard, gedeeld en gepubliceerd ten minste zo lang tot de uitvoerder of een betrokken persoon de wens uitdrukt dat de gegevens niet meer openbaar zijn.

  1. Bewaring van gegevens.

Uw gegevens worden bewaard voor de normale duur die nodig is bij de afhandeling van de gegevensdoeleinden (zie hierboven vermeld)

  1. Overdracht van uw gegevens naar een derde.

Het is mogelijk dat uw gegevens gecommuniceerd worden aan mandatarissen, onderaannemers of aan partners. Deze hebben allemaal een verbod op het gebruik van uw gegevens voor andere zaken dan de dienstenprestatie van Verboonen of in een ander kader met Verboonen als partner.

Wij kunnen, bijvoorbeeld, een signaal geven aan onderaannemers of aan partners om onze databanken onder te brengen, om gegevens te verwerken of om u informatie op te sturen die u verzocht heeft.

Verboonen kan zich ook verbinden met het partnerschap waar de partners van Verboonen gegevens hergebruiken, delen of vervolledigen.

Deze derden zijn gelinkt aan Verboonen door conventies die Verboonen verzekeren dat alle wettelijke bepalingen zullen nageleefd worden in het kader van het privé-leven en bepalingen rond de veiligheid en het vertrouwen nageleefd worden. Dit alles met de geviseerde doeleinden voor ogen.

Het centrum behoudt zich het recht om uw gegevens te delen om zo tegemoet te komen aan de vraag om informatie toe te staan van de overheidsinstellingen, juridische instellingen of van de wet.

Buiten het feit dat enkele van uw gegevens publiekelijk op de site-of die van een partner-  terug te vinden zijn (en dus overal op het internet te zien zijn), worden deze niet verspreid buiten de Europese Unie.

  1. Toegangsrecht en rectificatie.

De gebruiker zal altijd van een toegangsrecht, rectificatie en opheffing van persoonlijke gegevens kunnen genieten en dit conform de wet.

Deze rechten kunnen in het werk gesteld worden op elk moment. Bovendien kunt u ook steeds de opheffing vragen van alle of gedeeltelijke gegevens die u aangaan. Gelieve contact met ons op te nemen (zie hierboven punt 1)

Verboonen zal alles in het werk stellen om de gegevens up-to-date te houden. U wordt vriendelijk uitgenodigd ons hierbij te helpen en om ons te contacteren mocht er een verandering in uw gegevens- of in die van uw uitvoerder- plaatsvinden.

In geen enkel geval zullen uw gegevens gebruikt worden voor directe marketingdoeleinden. In elk geval behoudt u het recht om zich te verzetten, op vraag en zonder kosten, tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

  1. Veiligheid.

Verboonen stelt alles in het werk om technische, fysieke, wettelijke, contractuele en organisatorische maatregelen te nemen om aan de wettelijke bepalingen rond het privé-leven en de gegevensbescherming

te voldoen.

Verboonen gebruikt -onder andere- hosting provider diensten die voorzien zijn van veiligheidsvoorschriften, die verzekeren een standaardbescherming van uw gegevens, opgelegd door de sector.

Uw gegevens worden gestockeerd in een beveiligde databank door een firewall en door een computerprogramma dat ongewenst internettrafiek kan detecteren.

Desalniettemin kan geen enkele garantie gegeven worden dat het internetverkeer 100% beveiligd is.

Mocht u denken dat uw toegang tot de site niet meer beveiligd is,(bijvoorbeeld als u de indruk heeft dat de veiligheid van uw gegevens gecompromiteerd werden), dan nodigen wij u uit  om onmiddellijk contact met ons op te nemen via onze contactgegevens.

  1. Verklaring aan de commissie van het privé-leven

De behandeling van de persoonlijke gegevens door Verboonen, in het kader van Verboonen.be heeft geleid tot een verklaring aan de commissie die zich bezighoudt met het privé-leven, toegankelijk op dit adres : In behandeling.