Wettelijke informatie

De website www.verboonen.be (hieronder “de website”) wordt beheerd door BVBA Vestiging Verboonen (hieronder “Verboonen”).
De wettelijke informatie luidt als volgt:

Handelsnaam: Ets. Verboonen BVBA
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Bedrijfsnummer  / BCE: 0441.768.880
Adres van de vestiging : Amandelbomenlaan 19, 1080 Brussel
Tel : +32(0)2/521.36.25
Emailadres : info@verboonen.be
Register van Rechtpersonen : Rechtbankk van Brussel
Toestemming/ toezichthoudende autoriteit/gedragscode : zie decreet van 28 november 2013 houdende oprichting van het Agentschap voor Bedrijven en Vernieuwing, B. 31 december 2013, p.103901
BTW : BE0441.768.880

Alle vragen of suggesties ivm. de website kunnen gericht worden aan WJA op info@verboonen.be